Failliet of bijna failliet, snel handelen !

In geval van een faillissement dient er snel gehandeld te worden, of u schuldeiser bent of zelf failliet bent verklaard of uw vennootschap waar u als bestuurder verantwoordelijk voor bent of in verleden voor bent geweest.

Indien u zelf failliet bent is het noodzakelijk dat u richting de curator de juiste informatie verstrekt welke hij of zij van u verlangt. De curator treedt op namens de schuldeisers om de boedel te liquideren. In feite verkoopt de curator alles ten gunste van de schuldeisers. de Rechter Commissaris bij de rechtbank kijkt mee.

Indien het om een besloten vennootschap gaat zal de curator zeer zorgvuldig de administratie van de vennootschap controleren en beoordelen of u de vennootschap (en daarmee de schuldeisers) niet heeft benadeeld. Met name zal de curator beoordelen of er rechtshandelingen zijn welke een paulianeus karakter hebben. Met andere woorden, rechtshandelingen welke het gevolg hebben dat andere schuldeisers in het zicht van het faillissement zijn benadeeld. Het is verstandig om u de eerste gesprekken te laten bijstaan door een deskundige jurist of advocaat. Vaak tracht een curator in het eerste gesprek zaken vast te leggen teneinde later een eventuele procedure tegen u als bestuurder te kunnen voeren. Wij kunnen u daarbij uitstekend bijstaan en hebben door onze judridische achtergrond ruimer ervaring bij afwikkeling van faillissementen. Zo ook in het oplossen van conflicten met curatoren.

Voor schuldeisers is het de eerste dagen van belang dat de niet betaalde maar geleverde eigendommen worden veiliggesteld uit de boedel van failliet. Vaak zal de curator stellen dat de goederen tot de boedel van de gefailleerde onderneming behoren. Afhankelijk van welk voorbehoud u heeft gemaakt en welke afspraken heeft de curator daar dan al dan niet recht op. Het is verstandig om daarbij een deskundige zoals een advocaat of jurist in de arm te nemen daar het essentieel is dat de rechten op de juiste wijze en tijdig worden geclaimd.

Wij willen benadrukken dat wij zelf niet participeren in bedrijven of overname van boedels, en ons slechts bijstaan terzake van juridische geschillen tussen voor wat betreft curatoren, bestuurders, schuldeisers en dergelijke.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@insolventieadvies.nl